Бизнес планиране - тест 2
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Качен на:  23 май 2015 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Планиране и прогнозиране | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
24% от 31 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Фирма за производство на козметика си поставя за цел растеж на продажбите с 20% за три годишен период. Жизненият цикъл на продукт “А”и “Б”са на етап насищане.Компанията разработва нов продукт, който е на етап бизнес анализ. Може ли фирмата да реализира своята цел?

2

При разработване на проекта за счетоводен баланс фирмата планира:

3

В процеса на планиране бъдещото развитие на фирмената икономическа система предназначението на мисията е:

4

Стратегията „хоризонтална интеграция” се прилага, когато фирмата:

5

Кое от посочените не е обект на фирменото планиране:

6

Принципът на непрекъснатост, прилаган в плановия процес се изразява в:

7

Основен риск при прилагането на конкурентната стратегия „диференциация“ е:

8

Посочете коя цел фирмата правилно е дефинирала в своя план:

9

При определяне размера на необходимите парични средства се използва следната информация:

10

При кой от посочените подходи за изследване на вътрешната среда се анализира жизнения цикъл на продуктите: Изберете едно

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
39
1
23.05.2015
Още тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 1, за 4 курс
изпитен тест, 10 въпроса
Тест по бизнес планиране, за 4 курс
изпитен тест, 62 въпроса
Бизнес планиране - тест 3, за 4 курс
изпитен тест, 10 въпроса
Други тестове от mariya5
Дистрибуционна политика, за 3 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Бизнес планиране - тест 3, за 4 курс
изпитен тест, 10 въпроса
Бизнес планиране - тест 1, за 4 курс
изпитен тест, 10 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения