Кандидат-магистърски тест по финанси
Примерни въпроси за кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика” по финанси. Всички въпрои са затворени и изискват един верен отговор.

Качен на:  28 май 2015 от | Въпроси:  21 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Финанси | Тип:  кандидат-студентски | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
67% от 49 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кой вид доход не се включва в облагаемия доход по закона за облагане на доходите на ФЛ в България:

2

В условията на Паричен съвет (Валутен борд) Централната банка:

3

На паричния пазар се търгуват:

4

Нето оборотен капитал е:

5

Eфектът на финансовия лост (финансовия ливъридж) се предизвиква от:

6

Данъкът върху доходте на ФЛ в България е:

7

Кредитите, отпуснати от предприятия се отразяват в баланса на търговската банка като:

8

Вие искате да инвестирате Вашите пари в ценни книжа с най-малък риск. В какви ЦК ще ги инвестирате?

9

Кои от посочените източници на финансиране има най-ниска цена на финансиране (цена на капитала)?

10

Когато планираните разходи по държавния бюджет превишат прогнозираните приходи, възниква:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по основи на правото за 1-ви курс
професионален тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по Основи на правото за студенти 1-ви курс по Право. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
364
1
11.07.2013
Още тестове по Финанси
Тест по финанси, за 1 курс
междинен тест, 10 въпроса
Тест по финанси, за 1 курс
междинен тест, 12 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения