Банков одит
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Качен на:  28 май 2015 от | Въпроси:  21 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Одитинг | Тип:  | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
55% от 5 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
За отличен резултат: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Коя от следните препоръки, които вътрешния банков одит дава, е подходяща за подобряването:

2

Репутационния риск представлява:

3

В кой етап на одиторския ангажимент „ръководителят на звеното на вътрешен одит одобрява предварителния анализ по отношение дейността на единицата, която ще бъде одитирана, планираните одиторски програми, времеви и ресурсен бюджет”?

4

Вътрешния одит оценява рисковете, свързани с управлението, оперативна дейност и информационните………………… в организацията, които могат да възникнат по отношение на:

5

При наблюдението целта на одита е:

6

В рамките на банката, одитния комитет редовно обсъжда:

7

Ефективността на функцията „вътрешен одит” зависи в значителна степен от качеството на изпълняващия човешкия ресурс, тоест от професионалната компетентност на вътрешните одитори. С оглед на това, че дейността на вътрешния одитор е насочена към съдействие на банковата дейност, като част от фукционалните му характеристики, могат да се посочат:

8

Кое от следните определения е характерно за пазарния риск?

9

Кой от посочените отговори не е елемент на вътрешния контрол?

10

По отношение на обхвата, при изпълнението на своите фуккции, вътрешните одитори оценяват и проверяват:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
2 мин
20.12.2013
Банков одит
изпитен тест по Одитинг за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 22 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
22
6
1
8 мин
28.05.2015
Още тестове по Одитинг
Тест по банков одит, за 5 курс
междинен тест, 21 въпроса
Банков одит, за 5 курс
изпитен тест, 22 въпроса
Тест по одит, за 5 курс
тематичен тест, 55 въпроса
Тест по банков одит, за 5 курс
тематичен тест, 14 въпроса
Други тестове от ubaveca
Банков одит, за 5 курс
изпитен тест, 22 въпроса
Последно прегледали