Тест по иконометрия за студенти от 3-ти курс
Един от вариантите на изпита по иконометрия за студенти от 3-ти курс - 20 въпроса, някои от въпросите имат повече от един верен отговор.

Качен на:  06 октомври 2016 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Икономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
30% от 85 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Общото между иконометричния и икономическия модел е:

2

Иконометричният модел не може да бъде оценен само от:

3

Влиянието на случайни причини и фактори в иконометричните модели може да се измери със:

4

Параметрите на множествен регресионен модел не могат да бъдат оценени с помощта на:

5

Коефициентът на еластичност показва:

6

Стъпкова регресия е метод за:

7

Вътрешните закономерности на развитие на едно явление могат да бъдат моделирани с помощта на :

8

Наличието на мултиколинеарност може да бъде установено чрез:

9

Фиктивни променливи включват в регресионния модел представяне на:

10

Тестовете, основани на Множителя на Лагранж служат за:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 3 курс
Тест по счетоводство. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
19
106
1
03.04.2013
Още тестове по Икономика
Тест по контролинг системи, за 3 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Тест по международен бизнес, за 3 курс
изпитен тест, 24 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения