Тест по География и икономика за 9-ти клас
Методи на географско познание. Картография. Вътрешен строеж на Земята. Екзогенни процеси. 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Тестът е предназначен за ученици от 9-ти клас.

Качен на:  06 октомври 2016 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  География | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
47% от 121 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Коя от изброените тенденции НЕ е характерна за съвременния етап от развитието на географската наука?

2

При коя от посочените картографски проекции се изпълнява изискването за развноъгълност и следователно се използва за изработването на навигационни карти?

3

Кой от посочените процеси се определя като тектонско движение?

4

Коя от посочените скали е седиментна?

5

Посочете тектонския процес, за който е валидно следното кратко обяснение: Проявява се в зона на раздалечаване на две тектонски плочи – магмата излиза на повърхността и се образуват срединноокеандки хребети с активна вулканска дейност.

6

Ако ендогенните процеси предизвикват образуването на едрите груби структури на нашата планета – морфоструктурите, то какво предизвикват екзогенните процеси?

7

Коя от изброените екзогенни форми не се съгласува с останалите?

8

Основен фактор за проявата на срутища по планинските склонове е:

9

Ерозията е:

10

Кое от изброените образувания е резултат от акумулативната дейност на ледниците?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Изходно ниво по география и икономика за девети клас
изходен тест по География за Ученици от 9 клас
Този заключителен тест има за цел да провери знанията натрупани през втория срок на тази учебна година и така да даде една ясна представа на ученика за нивото на усвоения материал. Съдържа само въпроси от затворен тип.
(Труден)
25
2,410
1
18.05.2009
Още тестове по География
Тест по география за 9-ти клас, за 9 клас
междинен тест, 11 въпроса
Други тестове от HOGI
Последно прегледали