Тест по Физика и Астрономия за 9-ти клас над Електростатика
Тестът съдържа 10 въпроса от раздел Електростатика - всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-ти клас.

Качен на:  06 октомври 2016 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Физика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
14% от 63 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Две еднакви метални топчета със заряди съответно 9mC и -3mC се намират на разстояние r едно от друго във вакуум. Как ще се промени големината на силата на взаимодействие между тях, ако ги допрем и отново ги раздакечим на същото разстояние?

2

На точков заряд q= 0,04 C действа електрична сила F = 0,08 N.Колко е интензитетът на електростатичното поле в точката, в която се намира зарядът?

3

Електрон навлиза в еднородно електростатично поле,движейки се по посока, обратна на посоката на силовите линии. Под действие на електрична сила електронът ще се:

4

Точков заряд q= 2x10-6 C има електрична потенциална енергия W=4x10-6J Колко е потенциалът на полето в точката, в която се намира зарядът?

5

Точков заряд q1=-2mC, поставен в електрично поле, има потенциална енергия W1=0,2 J.Каква ще бъде електричната потенциална енергия на заряд q2=1mC , поставен в същата точка на полето?

6

Заряд q=100mC се намира в точка с потенциал φ1= -30V. При преместването на заряда в друга точка с потенциал φ2= -20V потенциалната му енергия:

7

Наелектризирано топче се доближава до единия край на метална пръчка, без да я докосва. Пръчката е електронеутрална и е изолирана от околната среда. Кое от следните твърдения е вярно?

8

Интензитетът на електричното поле вътре в проводник, намиращ се във външно еднородно електрично поле с интензитет Е0, е:

9

Интензитетът на електрично поле вътре в диелектрик, намиращ се в еднородно електрично поле с интензитет Е0, е:

10

Плосък въздушен кондензатор е свързан към източник на напрежение. Как ще се промени интензитетът на електричното поле между електродите, ако намалим разстоянието между тях 2 пъти?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по физика за 9-ти клас
изходен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Изходен тест, е предназначен за ученици, които са в 9-ти клас на професионалните гимназии. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
16
216
1
13.02.2012
Изходен тест по ИТ за 9-ти клас
изходен тест по Информатика, ИТ за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-ти клас по Информатика.
(Лесен)
24
33
1
2 мин
05.09.2018
Тест по информатика за 9-ти клас
изпитен тест по Информатика, ИТ за Ученици от 9 клас
Тестът е предназначен за учениците от непрофилирана подготовка. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
11
65
1
05.02.2013
Тест по физика за 9-ти клас
изходен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Изходен тест по физика за 9-ти клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
128
3
1 мин
08.11.2012
Световно стопанство - същност, фактори, структура, сектори, отрасли
тематичен тест по География за Ученици от 9 клас
Тестът цели да провери придобити ли са основни знания за същността на световното стопанство и факторите, от които зависи неговото формиране и развитие; овладени ли са типовете стопанство; механизмите на пазарното стопанство; неговите показатели и отраслова структура.
(Лесен)
20
1,417
1
23.03.2009
Още тестове по Физика
Физика - раздел електротехника, за 9 клас
изходен тест, 18 въпроса
Тест по физика за 9-ти клас, за 9 клас
изходен тест, 25 въпроса
Физика – 9-ти клас, входно ниво, за 9 клас
входен тест, 12 въпроса
Тест по физика - 9-ти клас, за 9 клас
изходен тест, 15 въпроса