Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.

Качен на:  13 октомври 2016 от | Въпроси:  29 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Банково дело | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
27% от 20 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В групата на А, чувствителни на пазарните колебания на лихвените проценти, не се отнасят:

2

Характерно за банките в сравнение с фирмите е, че рентабилността на А (ROA) е:

3

Рентабилността на А (ROA) на дадена банка е 1,5%, а рентабилността на нейният СК (ROE) е 30%.Колко е капиталовия мултипликатор на банката (ЕM)?

4

Дадена банка има следните показатели: доходност (възвръщаемост) на активите 8%, дял на печалбата в доходите 9% и капиталов мултипликатор 15.Колко е рентабилността на СК на банката?

5

Даден актив(кредит) е в размер на 100 000лв. И се отнася в категорията активи с рисково тегло 50%. Какъв е размерът на минимално необходим СК , който следва да обезпечи тази сделка?

6

В даден момент банката разполага с КА=10%.Рисково претеглените и А са: 400, 150, 50. Колко е СК?

7

Какво представлява лихвения спред:

8

Дадена банка има А в размер на 600 млн.лв и лихвен марж (Норма на члд) 5,5%. Ако лихвените й доходи са 72млн.лв, колко са лихвените й разходи?

9

Рентабилността на банковите А (ROA) обикновенно варира:

10

Характерно за банките в сравнение с фирмите е,че техният собствен капитал (ROE) e:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по химия
междинен тест по Химия за Студенти от 3 курс
Междинен тест по химия за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
38
1
2 мин
17.10.2013
Още тестове по Банково дело
Тест по банково дело, за 3 курс
изходен тест, 26 въпроса
Тест по банкови сделки, за 3 курс
изпитен тест, 35 въпроса
Тест по банково дело, за 3 курс
междинен тест, 65 въпроса
Тест по банкови сделки, за 3 курс
изпитен тест, 46 въпроса
Последно прегледали