Тест по Информационни технологии в бизнеса (ИТБ I) за студенти от 4-ти курс
Тестът съдържа 25 въпроса от областта на Информационните технологии в бизнеса (част от тестовите въпроси). Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината в 4-ти курс. Да се ползва като упражнение, изпит или самоподготовка.

Качен на:  01 ноември 2016 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Информационни технологии в социалната работа | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
35% от 4 явявания
Средно време за решаване: 11 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кое от посочените по-долу е НЕВЯРНО по отношение на управленските информационни системи?

2

Кое от посочените НЕ е система на предприятието?

3

Изберете правилното определение за информационни системи:

4

Кое от посочените по-долу е НЕВЯРНО по отношение системите за управление и наблюдение?

5

Кое от посочените по-долу е НЕВЯРНО?

6

Информационните системи НЕ включват:

7

Кое от посочените по-долу е НЕВЯРНО по отношение на експертните системи?

8

Кое от посочените по-долу е НЕВЯРНО по отношение системите за управление и наблюдение?

9

Кое от посочените по-долу НЕ е вид информационна система?

10

Процесът на създаване на информационна система включва:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Последно прегледали
Сродни търсения