Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.

Качен на:  03 ноември 2016 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Полиция, отбрана, национална сигурност | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
59% от 19 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
За отличен резултат: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Състоянието на задоволителен контрол над вредните въздействия върху гражданите, обществото и държавата е:

2

Под среда на сигурност разбираме:

3

Основните документи, определящи политиката за сигурност са:

4

Коя от Комисиите не е стуктурирана към Народното събрание на Р България

5

В Р България е приета:

6

Сигурността се забелязва:

7

В полицейската доктрина след 1925 г. е застъпено понятието:

8

Кое от посочените институционални звена се появява най-напред в структурата на МВР:

9

Звеното за защита на сигурността се институционализира най-напред в:

10

В отдел “ДС” се включва едно от следните полицейски звена:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
66
1
2 мин
14.10.2013
Още тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест - Полицейски правомощия, за 2 курс
междинен тест, 10 въпроса