Тест по Статистическо изследване на зависимости, УНСС, студенти 3-ти курс
Тестът е по Статистика и се състои от 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Даван е на изпит в УНСС.

Качен на:  03 ноември 2016 от | Въпроси:  13 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Статистика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
31% от 79 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Ако при прилагане на МНМК е нарушено изискването за хомоскедастичност то води до:

2

Защитата от смущаващото влияние на страничните фактори от първи род се извършва чрез:

3

Методът на максимално правдоподобие е приложим за оценки, които са:

4

Кое от следните условеия свързани с приложението на ХИ квадрат метода НЕ Е ВЯРНО:

5

При изследване на връзката между пола (p=2) и обществена активност (к=2) е получен коефициент на контингенция С=0,60.При изследването на връзката между социалния статус на лицата (р=5) и тяхната обществена активност (к=2) е получен коефициент на Крамер V2 = 0,66.Коя от двете изследвани връзки е по силна?

6

Кое от посочените по-долу условия, отнасящи се до приложението на МНМК НЕ Е ВЯРНО:

7

Включването на повече фактори в модела води до

8

При предварителна подготовка на изследването, изследователят залага предположения отнасящи се до:

9

Използването на неадекватни модели при изследването води до:

10

13. Корелационният анализ изследва връзките при:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по статистика
изпитен тест по Статистика за Студенти от 3 курс
Тест по статистическо изследване на зависимости за Университет за национално и световно стопанство. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
16
94
1
24.04.2013
Още тестове по Статистика
Тест по статистика, за 3 курс
изходен тест, 41 въпроса
Тест по статистика, за 3 курс
изпитен тест, 16 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения