Тест по Мениджмънт за студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  24 ноември 2016 от | Въпроси:  35 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Мениджмънт | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
55% от 11 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
За отличен резултат: 28 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Понятието „Stakeholder”означава:

2

Първата комерсиална корпорация в света Stora Kopparberg Mining се създава във Фалун през........г., Швеция, а официалното ѝ признаване с указ на крал Магнус Ериксон е през.......г.

3

За какво конкретно се отнася популярният в корпоративните среди израз “There is no one size fits all” („един размер не става за всички”)?

4

Коя е липсващата дума в текста на Иван Хайджийски?

5

Изследванията върху културните различия между АКМ и ККМ обикновено се свързват с проблема за социалната отговорност на корпорацията. Коя от посочените по-долу дейности не е сред основните й проекции върху политиката на корпорацията?

6

Кой от посочените по-долу принципи не е основен принцип на договора между принципала и агента според Milgrom,P.,J.Roberts?

7

Първото българско акционерно дружество „Провидение” се създава в Цариград с управители Петър А. Попов, Илия В.Дюкмеджиев и Я.и П.Карадончови през:

8

Коя от долу посочените по-долу групи емоции не принадлежи на класификацията на Адам Смит?

9

Най-старата некомерсиална корпорация е Орденът на Св.Бенедикт (The Benedictine Order of the Catholic Church), основан през:

10

Коя от описаните по-долу характеристики не е вярна за корпоративната собственост?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по оперативен мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Ученици от 12 клас
Тестът е предназначен за подготовка за изпитите по оперативен мениджмънт и борси и борсови операции. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
12
33
1
1 мин
18.04.2013
Тест по управленски решения
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 1 курс
Теста има за задача да провери знанията на студентите по глава: "Управленски решения" от дисциплината основи на мениджмънта. Първата част от теста изисква избор от няколко варианта отговори. Може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е от въпроси с отговори да и не. По време на изпита преподавателят може да поиска да аргументирате отговора си от втората част на теста.
(Труден)
23
89
1
1 мин
30.09.2013
Тест по основи на управлението на тема: Организациите и обкръжаващата среда
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 1 курс
Теста има за цел да провери знанията на студентите по глава: "Организациите и средата, в която функционират" по дисциплината: Основи на управлението. В първата част от въпросите може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е с отговори да и не, които при поискване от преподавателя трябва да аргументирате.
(Лесен)
15
76
1
1 мин
11.10.2013
Тест по лидерство и ръководство за 4-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 15 въпроса по лидерство и ръководство за студенти 4-ти курс Мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
56
1
2 мин
20.08.2014
Още тестове по Мениджмънт
Ценови мениджмънт,
изпитен тест, 36 въпроса
Последно прегледали