Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.

Качен на:  25 юли 2018 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Екология | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Почвеното плодородие е резултат от протичането на процеса:

2

Пясъкът, като съставна част на почвата:

3

За кой тип почвена частица се отнася твърдението: „Поради електрическите си особености е важен резервоар на мине­рални соли (повърхността на частиците е отрицателно за­редена и много добре задържа положително заредените йони на кал­ция, магнезия, калия, цинка и медта)"

4

Минералните почвени съединения:

5

Хумусът е:

6

Киселинността на почвите:

7

Почвите, върху които са изградени инфраструктурни обекти, са:

8

С понятието „деградирал почви“ се обозначават:

9

Пример за замърсител на почвата е:

10

Ерозията може да бъде причинена от:

Още тестове по Екология