Тест по Мобилни комуникационни радиомрежи за студенти от 4-ти курс
Изпитен тест по дисциплината за Русенски Университет "Ангел Кънчев". Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  27 юли 2018 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (Много лесен)

Предмет:  Комуникационна техника и технологии | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
46% от 7 явявания
Средно време за решаване: 6 мин.
За отличен резултат: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

За разпространението на сигнала в микроклетки са характерни следните особености:

2

При приемане на входящо повикване търсенето започва със:

3

BTS може да съдържа:

4

В GSM-1800 честотното разделяне между uplink и downlink носещите честоти на даден канал е:

5

Каква е целта на кодирането на речта в мобилните системи?

6

В коя от системите дължината на вълната е по-голяма:

7

Реорганизирането на данните в GSM се използва, за да:

8

В един TDMA цикъл мобилният телефон е зает с обмен на речта за:

9

Ако три базови станции са свързани последователно към един BSC съответно чрез 1,2 и 3 честоти, колко PCM времеинтервала са необходими?

10

Коя информация се проверява в EIR?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Още тестове по Комуникационна техника и технологии
Последно прегледали