Тест върху Данъци и данъчно счетоводство за 4-ти курс в УНСС
Изпит по Счетоводство в УНСС за студенти в 4-ти курс. Проведен е от доц. Николай Орешаров. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  03 август 2018 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
41% от 41 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Какво представлява данъкът в правно-технически смисъл?

2

С какво се облагат доходите на местните и чуждестранни юридически лица, изрично установени с ЗКПО?

3

С какво се облагат приходите от отдаване под наем на недвижимо имущество на бюджетните предприятия?

4

Какво представлява услугата по смисъла на ЗДДС?

5

За какви доходи се облагат чуждестранните физически лица у нас?

6

Кой от посочените данъци не е местен данък?

7

Какво представлява облагаемата временна разлика?

8

Какво представлява приспадащата се временна разлика?

9

Какво представлява данъчната основа на един актив?

10

Какво представлява данъчната основа на един пасив?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тест за студенти по счетоводство 4-ти курс.
(Труден)
32
156
1
11.02.2012
Тест по счетоводство в публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпитен тест от спецкурс по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
22
341
3
1 мин
02.09.2013
Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Труден)
10
22
1
5 мин
26.06.2019
Още тестове по Счетоводство
Тест по финансови отчети, за 4 курс
изходен тест, 9 въпроса
Тест по бюджетно счетоводство, за 4 курс
изпитен тест, 18 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения