Тест по Изкуство и възпитание за студенти от 5-ти курс
Настоящият тест има за цел да провери знанията на студентите в настоящият момент. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  03 август 2018 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Култура и изкуство | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кой прави първата квалификация на изкуството

2

За кои видове изкуства се отнася следното правило: Изкуство, което не е създадено от 2 или повече изкуства

3

Кое е най-значимото популярно изкуство?

4

В съвременните технологии намира ли приложение изобразителното изкуство?

5

В какво се изразява естетическото и художественото възпитание?

6

Баща на абстрактното изкуство е?

7

Какво развива у децата слушането на музика по-време на изобразителна дейост?

8

Какво включва в музиката понятието живописен тон?

9

Какво лежи в основата на всяко произведение на изкуството?

10

Как се разглежда речта от психолингвистичните изследвания?

Последно прегледали