Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  15 август 2018 от | Въпроси:  19 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
67% от 17 явявания
Средно време за решаване: 3 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Може ли да се избегне оповестяването на счетоводната политика на нефинансовото предприятие в края на отчетния период, ако потребители на счетоводната информация са конкурентите в бизнеса?

2

Данъците са определени като елемент на счетоводната политика в:

3

Пасив по отсрочени данъци се признава за:

4

Какъв подход може да се прилага при последваща оценка на дълготрайните нематериални активи? 

5

Справката за оповестяване на счетоводната политика трябва да съдържа:

6

Активите по отсрочени данъци са вид:

7

В оповестената счетоводна политика на нефинансовото предприятие не се включват:

8

Консолидационната политика е съвкупност от правила и норми за елиминиране на:

9

Освободени доставки съгласно ЗДДС не са:

10

С кой от посочените документи се доказва средносписъчната численост на персонала?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест по счетоводство за студенти от Икономическия университет във Варна. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
205
1
1 мин
26.07.2012
Тест по счетоводство
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа въпроси и задачи от всички теми по счетоводство и има за цел проверка на знанията на студента в края на семестъра. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
40
117
1
1 мин
31.05.2013
Тест по счетоводство за 2-ри курс
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи счетоводство.
(Лесен)
20
110
1
05.09.2013
Тест по счетоводтсво за студенти от 2-ри курс
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изходен тест, който включва въпроси от Обща теория на счетоводството, Счетоводни стандарти, Корпоративно счетоводство, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Лиляна Велчева преподавател
(Труден)
20
89
1
1 мин
15.08.2014
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
14
19
1
1 мин
23.08.2018
Още тестове по Счетоводство
Тест по счетоводство, за 2 курс
изходен тест, 30 въпроса
Тест по счетоводство, за 2 курс
изходен тест, 40 въпроса
Последно прегледали