Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  15 август 2018 от | Въпроси:  19 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
48% от 26 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Може ли да се избегне оповестяването на счетоводната политика на нефинансовото предприятие в края на отчетния период, ако потребители на счетоводната информация са конкурентите в бизнеса?

2

Данъците са определени като елемент на счетоводната политика в:

3

Пасив по отсрочени данъци се признава за:

4

Какъв подход може да се прилага при последваща оценка на дълготрайните нематериални активи? 

5

Справката за оповестяване на счетоводната политика трябва да съдържа:

6

В оповестената счетоводна политика на нефинансовото предприятие не се включват:

7

Консолидационната политика е съвкупност от правила и норми за елиминиране на:

8

Освободени доставки съгласно ЗДДС не са:

9

С кой от посочените документи се доказва средносписъчната численост на персонала?

10

Дълготрайните материални активи се оценяват при тяхното закупуване по: 

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест по счетоводство за студенти от Икономическия университет във Варна. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
223
1
1 мин
26.07.2012
Още тестове по Счетоводство
Тест по контролинг, за 2 курс
междинен тест, 34 въпроса
Счетоводство за 2-ри курс, за 2 курс
изпитен тест, 40 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения