Тест по Макроикономика за 2-ри курс
Изпитен тест по Макроикономика със 79 въпроса, предназначен за студенти 2 курс от Техническия университет. Въпросите имат само един верен отговор.

Качен на:  06 септември 2018 от | Въпроси:  79 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
11% от 27 явявания
Средно време за решаване: 6 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При равни други условия предизвиканите съвкупни разходи ще намалеят със:

2

В условията на разходно равновесие:

3

Ако при увеличаване на вложените ресурси от 300 на 450, обемът на създадения БВП се увеличава от 1200 на 1800, може да се твърди, че е налице:

4

Най-вероятната причина, обосноваваща наличието на бизнес цикъл, е:

5

Депресията (или още стагнацията) обикновено се разглежда като продължителна и много дълбока рецесия, при която:

6

Оживлението (или още възстановяването) е фаза от икономическия цикъл, през която:

7

Подемът е най-високото равнище на икономическия цикъл, когато:

8

Има ли основания да се смята, че е налице инфлацията, когато нарастват цените на отделни стоки и услуги или на стоките и услугите в отделни стопански сектори, без това да предизвиква повишаването им в други?

9

Ако пределната склонност към спестяване МРS = 0,2 и правителството предприеме намаляване на данъците с 200 млн лв., ефектът върху размера на съвкупните разходи ще бъде:

10

Банковата система се характеризира със следните особености:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по макроикономика
междинен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Междинен тест по макроикономика за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
43
83
1
4 мин
10.09.2013
Още тестове по Макроикономика
Макроикономика, II-ра част, за 2 курс
изпитен тест, 86 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
междинен тест, 43 въпроса
Тест по съвкупни разходи, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Други тестове от neriincety
Последно прегледали