Тест по Макроикономика за 2-ри курс
Изпитен тест по Макроикономика със 79 въпроса, предназначен за студенти 2 курс от Техническия университет. Въпросите имат само един верен отговор.

Качен на:  06 септември 2018 от | Въпроси:  79 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
7% от 28 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При равни други условия предизвиканите съвкупни разходи ще намалеят със:

2

В условията на разходно равновесие:

3

Ако при увеличаване на вложените ресурси от 300 на 450, обемът на създадения БВП се увеличава от 1200 на 1800, може да се твърди, че е налице:

4

Най-вероятната причина, обосноваваща наличието на бизнес цикъл, е:

5

Депресията (или още стагнацията) обикновено се разглежда като продължителна и много дълбока рецесия, при която:

6

Оживлението (или още възстановяването) е фаза от икономическия цикъл, през която:

7

Инфлацията може да бъде класифицирана по различни критерии. Според темпа на инфлацията тя се определя като:

8

Има ли основания да се смята, че е налице инфлацията, когато нарастват цените на отделни стоки и услуги или на стоките и услугите в отделни стопански сектори, без това да предизвиква повишаването им в други?

9

Ако пределната склонност към спестяване МРS = 0,2 и правителството предприеме намаляване на данъците с 200 млн лв., ефектът върху размера на съвкупните разходи ще бъде:

10

Банковата система се характеризира със следните особености:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по макроикономика за студенти 2-ри курс в УНСС. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
20
219
1
16.04.2013
Макроикономика, I-ва част
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
В теста са включени 125 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.
(Лесен)
125
9
1
8 мин
09.07.2019
Още тестове по Макроикономика
Макроикономика, I-ва част, за 2 курс
изпитен тест, 125 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
междинен тест, 43 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Други тестове от neriincety
Последно прегледали