Право на ЕС
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.

Качен на:  06 юни 2019 от | Въпроси:  40 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Право | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
69% от 1 явявания
Средно време за решаване: 11 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В кой документ на ЕС е въведена политиката за защита на правата на потребителите?

2

Изберете липсващото в следния текст:


„............ съдейства за закрилата на здравето, сигурността и икономическите интереси на потребителите, както и за развитието на тяхното право на информация, просвета и само организиране с цел защита на техните интереси.”

3

Единният европейски акт представлява:

4

Името на коя от следните исторически личности няма отношение към идеята за създаване на обединена Европа?

5

Като „дясна ръка” на ЕС взаимодействието се определя:

6

Коя структура на ЕС осъществява контрол върху изпълнението на бюджета на организацията?

7

Какъв е предметът на договора от Амстердам?

8

Отделна държава-членка не може сама да спре приемането на акт в областта на:

9

Предложението за създаване на Европейски съединени щати е направено от:

10

Централата на Евроюст е в:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Още тестове по Право
Тест по вещно право, за 3 курс
изпитен тест, 23 въпроса
Тест по трудово право, за 3 курс
тематичен тест, 33 въпроса
Тест по търговско право, за 3 курс
професионален тест, 41 въпроса
Последно прегледали