Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.

Качен на:  26 юни 2019 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
66% от 3 явявания
Средно време за решаване: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Дефинирайте нематериалните дълготрайни активи, като обект на счетоводно отчитане в предприятията от публичния сектор:

2

Придобитите нематериални активи чрез външни доставки в предприятията от публичния сектор първоначално се оценяват по:

3

Разходите за придобиване на нематериални дълготрайни активи чрез създаване в самото бюджетно предприятие през отчетния период се отчитат текущо:

4

При признаването на програмни продукти в състава на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор се прилага изискването:

5

При продажбата на дълготраен нематериален актив в предприятията от публичния сектор продажната стойност на актива се отразява:

6

При наличие на индикации за обезценка на нематериален дълготраен актив, намалението на балансовата стойност се отразява:

7

Във връзка с извършването на инвентаризация на нематериалните дълготрайни активи и установяване на липса по вина на материалноотговорно лице, отписването на балансовата стойност на липсващия актив от състава на нематериалните дълготрайни активи се отразява със съставянето на следната счетоводна статия:

8

За целите на последващото оценяване и при прилагане на препоръчителния подход, нематериалните дълготрайни активи се оценяват по:

9

При бракуване на нематериален дълготраен актив, отписването на балансовата стойност се отразява по дебита на:

10

Бюджетно предприятие закупува счетоводен софтуер с покупна цена 600 лв. За инсталиране и въвеждане в употреба на софтуера са изплатени 150 лв. Възприетият стойностен праг на същественост за признавате на нематериални активи от бюджетното предприятие е 800 лв.

Предприятието ще осчетоводи закупения програмен продукт:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по икономика на предприятието
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 4 курс
Изпитен тест по икономика на предприятието. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
14
73
1
1 мин
08.08.2013
Още тестове по Счетоводство
Тест по счетоводство, за 4 курс
междинен тест, 32 въпроса
Други тестове от mihael.ashdzhiyan
Последно прегледали