Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.

Качен на:  26 юни 2019 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
50% от 18 явявания
Средно време за решаване: 8 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Дефинирайте нематериалните дълготрайни активи, като обект на счетоводно отчитане в предприятията от публичния сектор:

2

Придобитите нематериални активи чрез външни доставки в предприятията от публичния сектор първоначално се оценяват по:

3

Разходите за придобиване на нематериални дълготрайни активи чрез създаване в самото бюджетно предприятие през отчетния период се отчитат текущо:

4

При признаването на програмни продукти в състава на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор се прилага изискването:

5

При продажбата на дълготраен нематериален актив в предприятията от публичния сектор продажната стойност на актива се отразява:

6

При наличие на индикации за обезценка на нематериален дълготраен актив, намалението на балансовата стойност се отразява:

7

Във връзка с извършването на инвентаризация на нематериалните дълготрайни активи и установяване на липса по вина на материалноотговорно лице, отписването на балансовата стойност на липсващия актив от състава на нематериалните дълготрайни активи се отразява със съставянето на следната счетоводна статия:

8

За целите на последващото оценяване и при прилагане на препоръчителния подход, нематериалните дълготрайни активи се оценяват по:

9

При бракуване на нематериален дълготраен актив, отписването на балансовата стойност се отразява по дебита на:

10

Бюджетно предприятие закупува счетоводен софтуер с покупна цена 600 лв. За инсталиране и въвеждане в употреба на софтуера са изплатени 150 лв. Възприетият стойностен праг на същественост за признавате на нематериални активи от бюджетното предприятие е 800 лв.

Предприятието ще осчетоводи закупения програмен продукт:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тест за студенти по счетоводство 4-ти курс.
(Труден)
32
156
1
11.02.2012
Тест по счетоводство в публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпитен тест от спецкурс по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
22
335
1
1 мин
02.09.2013
Тест върху Данъци и данъчно счетоводство за 4-ти курс в УНСС
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпит по Счетоводство в УНСС за студенти в 4-ти курс. Проведен е от доц. Николай Орешаров. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
38
1
2 мин
03.08.2018
Още тестове по Счетоводство
Тест по бюджетно счетоводство, за 4 курс
изпитен тест, 18 въпроса
Други тестове от mihael.ashdzhiyan
Последно прегледали
Сродни търсения