Макроикономика, II-ра част
В теста са включени 86 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.

Качен на:  09 юли 2019 от | Въпроси:  86 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Ако производството надхвърля производството при пълна заетост, структурният излишък на бюджета е по-малък от фактическия и разликата между тях е равна на цикличния бюджетен излишък.

2

Дефицитният бюджет може да изведе икономиката от кризата, но ще причини инфлация.

3

Увеличаването на данъците съкращава разполагаемия доход, но увеличава производството.

4

Увеличаването на дохода в резултат на по-големите правителствени разходи не зависи от величината на подоходните данъци.

5

Когато кредитополучателите на търговската банка предпочитат наличните пари пред разплащателните влогове, потенциалът на банката да създава пари се увеличава.

6

Търсенето на пари е правопропорционално на лихвения процент.

7

Паричната политика е по-ефективна в преодоляването на кризата, отколкото в борбата с инфлацията.

8

Когато централната банка продава държавни ценни книжа на открития пазар, цената на тези книжа пада.

9

Според монетаризма всички промени в икономическата политика се отразяват на икономиката със сравнително дълга и невинаги предвидима отсрочка.

10

Паричната скорост според кейнсианците е променлива, но предвидима.

Още тестове по Макроикономика
Тест по съвкупни разходи, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
междинен тест, 43 въпроса
Макроикономика, I-ва част, за 2 курс
изпитен тест, 125 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Други тестове от desiiidimitrova
Макроикономика, I-ва част, за 2 курс
изпитен тест, 125 въпроса
Последно прегледали