Макроикономика, II-ра част
В теста са включени 86 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.

Качен на:  09 юли 2019 от | Въпроси:  86 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
5% от 1 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Експанзионистичната фискална политика се състои в увеличаване на правителствените разходи, трансферите и данъците.

2

Въздействието на фискалната политика върху съвкупното търсене зависи от това в кой участък от кривата на съвкупните разходи се намира икономиката.

3

Увеличението на данъците с 1 млн. лв. води до намаление на потреблението с по-малка сума.

4

С увеличаването на вноса мултипликаторите на автономните компоненти на разходите се увеличават.

5

В периоди на продължителна инфлация стойността на парите расте.

6

Ако банковата система има 10 млн. лв. свръхрезерви и равнището на задължителните резерви е 25 %, тя може да увеличи банковите заеми до 40 млн. лв.

7

Ако централната банка желае да предпази лихвите от покачване, тя следва да ликвидира резервите в банковата система.

8

Според кейнсианските виждания паричната политика влияе на реалния БНП чрез потребителските разходи.

9

Според новите класици най-ефективна е очакваната интервенция от страна на държавата.

10

Според класическата количествена теория за парите увеличаването на паричното предлагане ще причини пропорционално нарастване на ценовото равнище.

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Още тестове по Макроикономика
Тест по макроикономика, за 2 курс
междинен тест, 43 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Други тестове от desiiidimitrova
Макроикономика, I-ва част, за 2 курс
изпитен тест, 125 въпроса
Последно прегледали