Макроикономика, I-ва част
В теста са включени 125 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.

Качен на:  09 юли 2019 от | Въпроси:  125 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
57% от 1 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Не е възможно реализирането на всички макроикономически цели едновременно.

2

За икономически сравнения се използва номиналното изражение на БВП.

3

Най-голямата разходна част на БВП се извършва от домакинствата (личното потребление С).

4

Добавената стойност отчита приноса на всеки икономически отрасъл за създаването на БВП.

5

Колкото повече хора се обезсърчават, че ще намерят работа и престават да търсят, толкова повече статистически измерваната безработица намалява.

6

Ако темпът на инфлация през даден период е по-голям от номиналния лихвен процент, реалният лихвен процент е отрицателен.

7

Класическата теория за заетостта приема, че икономиката е в равновесие при състояние на пълна заетост.

8

Икономиката се намира в равновесие, когато планираните съвкупни разходи са равни на съвкупното производство.

9

Във всяка точка на 45-градусовата линия от подхода разходи-производство съвкупното производство е равно на дохода.

10

В терминологията на Кейнс съвкупното предлагане се означава като съвкупно производство.

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Още тестове по Макроикономика
Тест по съвкупни разходи, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
междинен тест, 43 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
изходен тест, 45 въпроса
Други тестове от desiiidimitrova
Макроикономика, II-ра част, за 2 курс
изпитен тест, 86 въпроса
Последно прегледали