Мерки при внос и износ на фуражи и храни
Тестът е свързан с разпоредбите на граничните и митническите власти при внос, износ и граничен контрол на храните. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Качен на:  11 юли 2019 от | Въпроси:  14 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Митническа политика | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Компетентни органи при внос и износ на суровини, фуражи и храни са органите на:

2

Националната система за граничен ветеринарен контрол и карантина има за цел при внос в страната да опазва:

3

При внос всяка пратка се придружава с:

4

Без ветеринарно-медицинско разрешително се допуска внос на:

5

Карантината при внос продължава най-малко:

6

Внос на месо и месни продукти се допуска само от страни, в които през последните:

7

Лицето, отговорно за внасянето на пратката, най-малко два работни дни преди пристигането и на ГКПП е длъжно да представи:

8

Ветеринарният инспектор в склада, след разтоварване на пратката:

9

След получаване на резултатите от изследванията:

10

Когато проверките установят, че стоките не отговарят на ветеринарно-медицинските изисквания за внос, държавният ветеринарен лекар разпорежда пратките да се:

Още тестове по Митническа политика
Други тестове от elica_hr
Последно прегледали