Икономика на здравеопазването
Тест с 12 въпроса по икономика на здравеопазването за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Качен на:  12 юли 2019 от | Въпроси:  12 | Трудност:  (Много лесен)

Предмет:  Здравен мениджмънт | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Като какъв тип система следва да се характеризира икономиката на здравеопазването?

2

С какво е свързано намалението на дела на заетите в материалното производство и увеличаването на дела на заетите в отраслите на обслужването?

3

Как се отразява намаляването на заболеваемостта с временна нетрудоспособност върху брутния вътрешен продукт?

4

На кого е възложено изпълнението на Стратегията за е-здравеопазване?

5

Кой фактор не взема участие при определяне равнището и характера на заболеваемостта?

6

Кой от посочените принципи не се явява основен принцип на електронното здравеопазване?

7

Съотношението между адекватността на материалната и кадровата осигуреност, служи за изчисляване на:

8

Какъв тип показател е брутната икономическа ефективност в здравеопазването?

9

Кое от посочените не е източник за финансиране на изпълнението на Националната стратегия за внедряване на е-здравеопазване?

10

Коя от посочените цели не попада в списъка на договорените цели на министрите на здравеопазването на страните-членки на Европейския съюз, които трябва да бъдат постигнати в полза на гражданите?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по икономика на здравеопазването
междинен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тест за проверка на знанията по Икономика на здравеопазването за студенти от специалността здравен мениджмънт, мениджмънт на социалните дейности и др. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
20
86
1
1 мин
02.07.2012
Други тестове от elica_hr
Последно прегледали
Сродни търсения