Икономика на здравеопазването
Тест с 12 въпроса по икономика на здравеопазването за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Качен на:  12 юли 2019 от | Въпроси:  12 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Здравен мениджмънт | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Като какъв тип система следва да се характеризира икономиката на здравеопазването?

2

С какво е свързано намалението на дела на заетите в материалното производство и увеличаването на дела на заетите в отраслите на обслужването?

3

Кой е основният начин за реализиране на пълноценна здравна помощ на населението?

4

Как се отразява намаляването на заболеваемостта с временна нетрудоспособност върху брутния вътрешен продукт?

5

На кого е възложено изпълнението на Стратегията за е-здравеопазване?

6

Като какъв труд може да бъде охарактеризиран медицинския труд?

7

Кой фактор не взема участие при определяне равнището и характера на заболеваемостта?

8

Кой от посочените принципи не се явява основен принцип на електронното здравеопазване?

9

Съотношението между адекватността на материалната и кадровата осигуреност, служи за изчисляване на:

10

Коя от посочените цели не попада в списъка на договорените цели на министрите на здравеопазването на страните-членки на Европейския съюз, които трябва да бъдат постигнати в полза на гражданите?

Други тестове от elica_hr
Последно прегледали