Право на Европейския съюз
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Качен на:  16 юли 2019 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Право | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
75% от 1 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Външното представителство на Съюза в областта на общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) се осъществява:

2

След договора от Лисабон държава-членка може да напусне доброволно Съюза:

3

Присъединяването на нова държава-членка към Съюза става:

4

Принципът на лоялно сътрудничество, прогласен в чл. 4 (3) от ДЕС:

5

Коя от посочените области на дейност не се обхваща от изключителната компетентност на Съюза:

6

В областта на Общата външната политика и политиката на сигурност компетентността на Съюза е:

7

Посочете кой от посочените органи не е институция на ЕС:

8

Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) от 1951 г.:

9

След 2000 г. Хартата на основните права на ЕС (ХОПЕС) е:

10

Правата-принципи от дял IV (Солидарност) на ХОПЕС:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Още тестове по Право
Тест по търговско право, за 2 курс
изпитен тест, 32 въпроса
Основи на правото, за 2 курс
изходен тест, 30 въпроса
Тест по строително право, за 2 курс
междинен тест, 40 въпроса
Тест по право за студенти, за 2 курс
изпитен тест, 43 въпроса
Последно прегледали