Дизайн и естетика
В теста са включени въпроси за основни понятия и определения в дизайна, свързани с естетиката и функционалността. Въпросите са с един или повече отговори.

Качен на:  17 юли 2019 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Ергономия и промишлен дизайн | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Дизайнерската дейност е свързана с:

2

Промишленият дизайн обхваща?

3

Правилното функциониране на дизайна като система в обществото изисква:

4

Дизайнът служи за:

5

Кои са основните категории в дизайна?

6

При употреба на понятието “формоизграждане” се акцентира върху:

7

Що е форма на промишленото изделие?

8

Под “функция” трябва да се разбира:

9

“Функционалността” е предназначението на:

10

Осигуряването на оптимално протичане на двустранна комуникация между средата и работещия се определя като:

Последно прегледали