Равнища на организация на живата материя
Тест за проверка на знанията по биология в 11-ти клас. Включени са въпроси със един отговор, както и въпроси с много верни отговори.

Качен на:  24 юли 2019 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Биология | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 11 клас
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Живата материя:

2

За основна биологична система можем да приемем:

3

Кой от посочените примери НЕ е част от мезосистемата?

4

За поддържането на трите биологични системи – микросистемата, мезосистемата и макросистемата е вярно, че:

5

Различията между организмите намаляват:

6

Функционалната роля на хлоропластите в растителната клетка, в растителния организъм и в биосферата определят глобалния извод, че:

7

Кой от компонентите на макросистемата екваториална и тропична дъждовна гора обхваща най-много индивиди?

8

Молекулите на фосфолипидите и белтъците, изграждащи плазмената мембрана, са съставни части на:

9

За разлика от неживата материя, живата материя:

10

Обменните процеси, типични само за живата материя, включват: