Стопанска история
Най-често давания вариант на тест по стопанска история в Тракийски университет - Стара Загора. Има въпроси от затворен тип - само с един верен отговор, но и такива с много верни отговори.

Качен на:  30 юли 2019 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Стопанска история | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Стопанската история се оформя като самостоятелна наука:

2

Проф. Иван Кинкел чете лекции по “Национална стопанска история” и по “Обща стопанска история в Софийския университет от:

3

Кой е авторът на следното определение:

Предмет на изследване на стопанската история е “стопанската действителност и нейната индивидуалност и особеност, както тя е дадена в историята”:

4

Изберете пропуснатото.

Уолт Ръстоу определя ..... стадия в стопанското развитие на всеки народ и приема за главен критерий развитието на техниката.

5

През 1914 г. в САЩ 85 % от продукцията е от предприятия с над:

6

Първите машини в селското стопанство се използват в САЩ и Англия от:

7

От началото на 20-ти век цените на стоките:

8

Индустриалния преврат в Италия не е завършен до:

9

След Френско-Пруската война 1870-1871 г., областите Елзас и Лотарингия, които са богати на природни залежи се включват в границите на:

10

След Освобождението в България вносът осигурява:

Още тестове по Стопанска история
Стопанска история, за 1 курс
изходен тест, 40 въпроса
Последно прегледали