Маркетинг
Теста може да послужи като самоподготовка за изпита по маркетинг в Икономически университет - Варна. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Качен на:  31 юли 2019 от | Въпроси:  26 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Маркетинг | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Факторите на макрониво оказват по-силно влияние върху бизнеса отколкото факторите на микрониво?

2

Етносът и религията са фактори на:

3

Съвременните комуникационни технологии се анализират в рамките на:

4

Кое от следните твърдения за „Маркетинговото разузнаване“ е НЕвярно:

5

Кое от изброените НЕ е сред основните източници на информация в подсистема „Маркетингово разузнаване":

6

Коя последователност от елементи е логична?

7

Кое от изброените не е елемент на цената?

8

Кое от изброените НЕ се отнася до рекламата:

9

Кое от изброените се отнася до връзките с обществеността:

10

Кое от изброените НЕ е компонент на дистрибуционната политика:

Още тестове по Маркетинг
Тест по маркетинг, за 5 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Тест по маркетинг, за 5 курс
изпитен тест, 18 въпроса