Контролна работа по български език за 5-ти клас
Тестът съдържа въпроси, свързани с изучаваните в 5-ти клас глаголни времена. Всеки въпрос има само по един верен отговор.

Качен на:  01 август 2019 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Български език | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Ученици от 5 клас
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кое е вярно според приказката?

2

В началото на приказката А.Каралийчев подробно описва стареца. Защо?

3

Покажете, че сте запомнили подробности от текста. Внучето прави гаванка (паница) от:

4

Открийте грешния отговор. Снахата:

5

Глаголът „гледаше", употребен в последното изречение от текста, е в:

6

НЕ е вярно, че глаголното време в изречението (употребено в преразказ) "Бащата прехапва устни и разказва всичко на жена си" е:

7

В изречението "За да храня с нея мама и тебе, когато остареете." наблюдаваме преносна употреба на глаголните времена.

8

За глаголите в изречението "Вчера гледам, дядо седи под стълбата на дрипаво чердже" НЕ е вярно, че:

9

В изречението "Утре го пращам под стълбата" НЕ е вярно, че:

10

Глаголите в изреченията "Гледа ме" и "Гледаме" се различават по:

Още тестове по Български език
Тест по БЕЛ за 5-ти клас, за 5 клас
изходен тест, 20 въпроса
Тест български език за 5. клас, за 5 клас
междинен тест, 15 въпроса
Последно прегледали