Изкуство и възпитание - характеристика на възпитанието чрез изкуство
Тестът е предназначен за студенти по ПУП или НУП. Включени са въпроси за възпитанието чрез изкуство. Всички въпроси имат само по един верен отговор.

Качен на:  06 август 2019 от | Въпроси:  46 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Педагогика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

През кой век настъпват сериозни изменения в образованието, изразяващи се в преустройството на училището като цялостна система?

2

Кой от подходите, изброени по-долу НЕ отговаря на идеята за възпитание чрез изкуство в педагогиката и свързаните с нея цели и задачи?

3

Възможно ли е да се обхванат изцяло всичките измерения, метаморфози и превъплъщение на идеята за възпитание чрез изкуството от Древността до днес?

4

Коя е първата и най-съществена характеристика на на педагогическото реформаторство?

5

Кои видове изкуства се формират най-рано в детска възраст?

6

Най-характерно за рисуването по натура с децата от предучилищна възраст е:

7

Има ли място изкуството в детската игра?

8

Кога едно произведение на изобразителното изкуство добива смисъл и значение?

9

Изобразителното изкуство е (посочете най-пълният отговор)?

10

Кои от функциите на изобразителното изкуство най-силно въздействат върху развиване на детското изобразително творчество?

Последно прегледали