Промоция на здравето
Тестът е предназначен за магистри по обществено здраве. Съдържа въпроси с един верен, както и с множество верни отговори.

Качен на:  07 август 2019 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Социална медицина и организация на здравеопазванет | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Негативният подход към определяне на здравето е основа за развитие на здравна политика:

2

Какъв е фокусът на салутогенезата:

3

Посочете трите базови стратегии на промоцията на здраве:

4

Коя от дейностите не е включена в Модела на Танахил за ПЗ?

5

„Развитие на обществото“ като процес от ПЗ включва:

6

Кой от посочените модели не се отнася до моделите за промяна в поведението?

7

Коя фаза от Етапния модел за промяна в поведението липсва сред изброените? Допълнете:

8

Къде и кога за първи път е развита концепцията за „Места за здравна промоция“?

9

Добавете поне 2 предимства на Първичната медицинска помощ, в сравнение със специализираната мед. помощ:

10

Допълнете липсващото ниво от пирамидата на Маслоу:

Последно прегледали