Промоция на здравето
Тестът е предназначен за магистри по обществено здраве. Съдържа въпроси с един верен, както и с множество верни отговори.

Качен на:  07 август 2019 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Социална медицина и организация на здравеопазванет | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
22% от 3 явявания
Средно време за решаване: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Негативният подход към определяне на здравето е основа за развитие на здравна политика:

2

Кой от 5-те основни дейности на ПЗ липсва?

3

Каква е разликата между здравно обучение и промоция на здравето:

4

Кои са предимствата на високо-рисковата стратегия за превенция?

5

Какво означава специфичност на скриниращия тест?

6

Кой от 5-те подхода на ПЗ липсва сред посочените? Допълнете го:

7

Коя от дейностите не е включена в Модела на Танахил за ПЗ?

8

Кой от посочените модели не се отнася до моделите за промяна в поведението?

9

Коя фаза от Етапния модел за промяна в поведението липсва сред изброените? Допълнете:

10

Добавете поне 2 предимства на Първичната медицинска помощ, в сравнение със специализираната мед. помощ:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Последно прегледали
Сродни търсения