Облачни среди
Тестът е за проверка на знанията по ИТ и конкретно по темата. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Качен на:  07 август 2019 от | Въпроси:  64 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Информатика, ИТ | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Вторият етап в изграждането на корпоративната стратегия за практически преход към облачни услуги е свързан с:

2

Основната идея на cloud computing е, че потребителите получават достъп до мощни изчислителни и дискови ресурси, без да се интересуват от тяхното физическо разположение, поддръжка и управление.

3

Технологиите на Enterprise 2.0 могат успешно да се използват за решаване на четири групи задачи в предприятието (посочете излишното):

4

Какво представлява BitTorrent?

5

Инфраструктурата като услуга (IaaS) представлява:

6

Какъв тип взаимоотношения се установяват, когато потребителите заявяват потребностите си от нови стоки или услуги посредством Web?

7

За разлика от традиционната доставка на приложения, при SaaS се потребяват предимно:

8

Технологиите на Enterprise 2.0 могат успешно да се използват за решаване на четири групи задачи в предприятието (посочете излишното):

9

Електронната демокрация и електронното правителство са съставни части на:

10

За да приложи социалните технологии в своя бизнес, компанията може да разработи собствена социална мрежа, която може да бъде: за клиентите, за партньорите, отраслова мрежа или:

Още тестове по Информатика, ИТ
Тест по информатика, за 1 курс
тематичен тест, 20 въпроса
Тест върху Adobe in Design, за 1 курс
междинен тест, 14 въпроса
Тест по информатика, за 1 курс
изпитен тест, 15 въпроса
Други тестове от digler
Счетоводство за неикономисти, за 1 курс
изпитен тест, 45 въпроса
Последно прегледали