Световна икономика
Тест по световна икономика съдържащ 25 въпроса от затворен тип - всеки въпрос има само един верен отговор.

Качен на:  08 август 2019 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Икономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Според меркантилистите една нация може да стане по-богата, ако:

2

Обозначението МОС означава:

3

Обозначението ТОТ означава:

4

Кое от изходните предположения в теорията на Хекшер-Олин е нарушено:

5

Ако дадена страна наложи мито от 20% върху вноса на готови вълнени пуловери и 10% мито върху вноса на вълна, каква ще бъде нормата на ефективна митническа защита, ако преди налагане на митото цената на един пуловер е 50 лева, а цената на вълната за изработването му – 30 лева?

6

Ако търсенето и предлагането на туристически раници в Израел са представени с функциите:

D = 600 – 30 х Р, S = 100 20 х Р, намерете вътрешната равновесна цена.

Ако световната цена на раници е равна на 5 долара, намерете количеството на потреблението, количеството на местното производство и количеството на вноса при тази цена.

7

Формата на икономическа интеграция, при която страните-членки премахват митата при взаимната търговия, приемат единна митническа политика към трети страни и разрешават свободно движение на труда и капитала между страните, се нарича:

8

Когато по-евтиният внос от страна извън интеграционната групировка се заменя с по-скъп внос от страни, влизащи в интеграционната групировка, се проявява следният ефект:

9

Динамичен ефект от интеграцията е:

10

Кое от изброените не е Маастрихтски критерий за конвергенция:

Още тестове по Икономика
Тест по стопанска логистика, за 2 курс
изпитен тест, 43 въпроса
Тест по иновационна икономика, за 2 курс
изходен тест, 41 въпроса
Тест по световна икономика, за 2 курс
изпитен тест, 25 въпроса
Последно прегледали