Бизнес комуникации и PR
Примерен тест от учебника по +Бизнес комуникации и PR". Съдържа 22 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор.

Качен на:  08 август 2019 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Бизнес комуникации и кореспонденция | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Критическият медиен модел отчита:

2

Вербалната комуникация:

3

Журналистиката е четвъртата власт, защото:

4

Прякото индивидуално общуване:

5

Телефонната бизнескомуникация:

6

В основата на медийния модел на ефектите е:

7

Телевизията се превръща в масмедия:

8

Журналистическият разказ:

9

Виртуалната реалност:

10

Сред основните комуникационни белези на електронните медии не е:

Още тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Тест по бизнес комуникации, за 1 курс
тест, 30 въпроса
Устни и писмени комуникации, за 1 курс
изпитен тест, 40 въпроса
Тест по бизнес комуникации, за 1 курс
изходен тест, 20 въпроса