Логистика
Тест за студенти по логистика. Време за попълване на теста – 35 минути. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Качен на:  08 август 2019 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Логистика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс | Времево ограничение:  35 минути
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кое от посочените не е цел на логистиката:

2

Една от причините за нарастване на ролята на логистиката е:

3

Кое от посочените не е област на логистични решения:

4

Кой разработва стандартите за обслужване на клиентите:

5

Оптималният обем на поръчката се определя въз основа на:

6

Кой вид транспорт се характеризира с най-висока достъпност:

7

Избора на собствен или нает склад се определя от:

8

Кое от изброените не е функция на склада:

9

Кое от изброените не се използва (не е «вход») при "Планирането на потребностите от материали (MRP)":

10

Кое от посочените не е принцип на “Точно навреме” (JIT):

Още тестове по Логистика
Тест по логистика за 3-ти курс, за 3 курс
междинен тест, 20 въпроса
Тест по стопанска логистика, за 3 курс
изходен тест, 68 въпроса
Тест по логистика, за 3 курс
изходен тест, 34 въпроса
Последно прегледали