Интернационализация
Тест за студенти от икономическите специалности за проверка на знанията. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.

Качен на:  09 август 2019 от | Въпроси:  38 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Международна икономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
39% от 1 явявания
Средно време за решаване: 6 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Какво е характерно за франчайзинга от трета генерация?

2

В дигиталната икономика за високо технологичните продукти е подходящо да се използва:

3

Коя подред е фазата транснационализация от формирането на ЕСИТ:

4

Каква тежест има прякото инвестиране в показателя „Обхват на фирмената интернационализация”?

5

Според Кухлави, производството в чужбина без директни инвестиции е възможно, ако се използва:

6

Как се нарича инвестицията при която се използват повече ресурси от компанията майка, отколкото от придобитата фирма?

7

В дигиталната икономика за високотехнологичните продукти е подходящо да се използва :

8

Предприятието за съвместно владеене Котлър поставя в групата на:

9

При показателя „Обхват на фирмената интернационализация", ако фирмата е развила само първия компонент, то тогава е на лице:

10

През колко фази преминава развитието на основните участници в международното бизнес пространство?

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Последно прегледали