Тест по гражданско право
Тестът съдържа въпроси по гражданско право. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Качен на:  12 август 2019 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Право | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Ученици от 12 клас
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В какъв срок се погасява правото да се иска унищожаване на договор, сключен поради крайна нужда?

2

В какъв срок се погасява вземането за периодични плащания?

3

Каква форма се сключва договор за учредяване на суперфиция?

4

В какъв срок се погасява правото да се иска делба на съсобствен недвижим имот?

5

Договорът за ипотека се сключва:

6

Кога една правна сделка може да бъде обявена за нищожна?

7

Отказът на правото на собственост върху недвижим имот има действие ако:

8

Правото да се разваля договор се погасява:

9

Доброволната делба на недвижими имоти се извършва:

10

Кое от твърденията е вярно:

Още тестове по Право
Тест по търговско право, за 12 клас
изпитен тест, 10 въпроса
Тест по основи на правото, за 12 курс
тематичен тест, 15 въпроса
Други тестове от pirate007
Право, за 11 клас
тематичен тест, 13 въпроса
Последно прегледали