Банково дело
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Качен на:  12 август 2019 от | Въпроси:  41 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Банково дело | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
16% от 4 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Позицията „Банкноти и монети в обращение“ е елемент на:

2

Ако банка има отрицателен ресурсен дисбаланс и пазарните лихвени проценти се повишат:

3

Източниците на ликвиден ресурс в рамките на „управлението на активите“ като метод за управление на банковата ликвидност включват:

4

Капиталовата адекватност на търговската банка представлява способността на банката:

5

Посочете невярното твърдение относно разликите между запис на запис и менителница:

6

Вътрешно-рейтинговият подход е подход за определяне на рисково-претеглени активи за:

7

Ако банка има отрицателен ресурсен дисбаланс и пазарните лихвени проценти се понижат:

8

Съотношението „Собствен капитал/Обща рискова експозиция” е индикатор за:

9

В условията на паричен съвет, БНБ е задължена да поддържа пълно покритие (под формата на международен валутен резерв) на:

10

Директният дебит:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът обхваща целия материал по дисциплината Банково дело, на специалност Финанси. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
117
1
1 мин
15.02.2013
Още тестове по Банково дело
Тест по съвременно банкиране, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Банкови сделки, за 2 курс
изходен тест, 40 въпроса
Тест по банково дело, за 2 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Последно прегледали