Банково дело
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Качен на:  12 август 2019 от | Въпроси:  41 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Банково дело | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В системата RINGS задължително се изпълняват безналични разплащания между клиенти на банки:

2

Когато цели провеждането на рестриктивна парична политика, Централната банка следва да:

3

Позицията „Банкноти и монети в обращение“ е елемент на:

4

Посочете невярното твърдение:

В условията на паричен съвет, Българската народна банка:

5

Посочете невярното твърдение:

6

Сконтовият кредит представлява кредит, предоставен:

7

Източниците на ликвиден ресурс в рамките на „управлението на активите“ като метод за управление на банковата ликвидност не включват:

8

Капиталовата адекватност на търговската банка представлява способността на банката:

9

БИСЕРА 6 е платежна система за обслужване на клиентски плащания в лева/евро, предназначени за изпълнение в реално време/определен момент.

10

Директният дебит:

Още тестове по Банково дело
Тест по съвременно банкиране, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Банкови сделки, за 2 курс
изходен тест, 40 въпроса
Тест по банково дело за 2-ри курс, за 2 курс
изходен тест, 37 въпроса
Тест по банково дело, за 2 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Последно прегледали