Финанси - данъци и данъчна политика
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  14 август 2019 от | Въпроси:  50 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Финанси | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Функцията на обществено безразличие на ролсианците има вида:

2

Утилитаристите смятат, че общественото благосъстояние трябва да се представя чрез:

3

Кое от следващите не е определящо за индивидуалното търсене на публични блага:

4

Смесено колективно благо е:

5

Проблемът с пазарните провали може да бъде отнесен към държавната намеса или действия, както следва:

6

Заместването на една субсидия в натура с парична субсидия:

7

Ако границите справедливост-ефективност за индивидите X и Y са идентични, то:

8

Ако няма ефект на заместването като резултат от данъчното облагане, мъртвото тегло на загубата е:

9

В случай на пропорционално облагане промяната в равновесната точка на максималната полезност в резултат от промяната на наклона на бюджетните ограничения е:

10

Понеже паушалният данък е недеформиращ, то той:

Още тестове по Финанси
Последно прегледали