Финанси - данъци и данъчна политика
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  14 август 2019 от | Въпроси:  50 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Финанси | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
16% от 9 явявания
Средно време за решаване: 17 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Нека р е данъчната цена, С е потреблението на частни блага в левово изражение, G e общото количество на държавно доставяните колективни блага и Y е дохода, то бюджетното ограничение на индивида е:

2

Когато наличието на външен ефект се изразява в недостатъчно производство, имаме:

3

Проблемът с пазарните провали може да бъде отнесен към държавната намеса или действия, както следва:

4

Ако кривата на Лоренц Х лежи изцяло над кривата на Лоренц Y, то може да заключи, че:

5

На конкурентен пазар с крива на търсене с обратен наклон и съвършено еластична крива на предлагане, данъкът върху единица продукция ще бъде наложен на и събран от производителя, то:

6

Ако няма ефект на заместването като резултат от данъчното облагане, мъртвото тегло на загубата е:

7

В случай на пропорционално облагане промяната в равновесната точка на максималната полезност в резултат от промяната на наклона на бюджетните ограничения е:

8

Да разгледаме модел с компенсирана крива на търсенето с обратен наклон и абсолютно еластична крива на предлагането. Да предположим, че производителят на стоки е обложен със специфичен данък. Мъртвото тегло на данъка ще бъде равно на:

9

На индивида Х е дадена парична помощ, която му увеличава месечния доход. Тази помощ няма да бъде отнета, независимо какъв е доходът на Х. тази помощ ще доведе до:

10

Големината на мъртвото тегло на данък върху заплатите е толкова по-голям, колкото:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по данъчна политика за текущ контрол и изпит на студенти
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти
Тестът съдържа 55 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи данъчна политика и контрол.
(Труден)
55
14
1
11 мин
12.09.2014
Тест по контролинг системи
изпитен тест по Управление на операциите за Студенти от 5 курс
Тест по контролинг системи УНСС - магистърска програма - дистанционна форма. По-голяма част от въпросите, посволяват посочване на повече от един верен отговор.
(Лесен)
26
57
4
2 мин
01.07.2013
Тест по Данъчна политика за 4-ти курс
междинен тест по Данъчен контрол за Студенти от 4 курс
Междинен тест по Данъчна политика за студенти от 4-ти курс. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
21
3
1
6 мин
30.07.2018
Тест по Контролинг 2 за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Управление на операциите за Студенти от 4 курс
Това е изпитен тест по контролинг за 4-ти курс, изключително полезен за студенти. Съдържа 22 въпроса, като някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
22
1
2
11 мин
03.08.2018
Тест по контролинг системи
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Тест по контролинг сиситеми за УНСС, степен магистър, форма - ,Дистанционно обучение. На повечето от въпросите може да посочите няколко верни отговора.
(Лесен)
30
44
5
2 мин
04.06.2013
Още тестове по Финанси
Тест по финанси,
изходен тест, 26 въпроса
Последно прегледали
Сродни търсения