Методика на обучението по математика в детската градина - І-ва част
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.

Качен на:  14 август 2019 от | Въпроси:  49 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Педагогика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Какво включва подготовката в ДГ за училищното обучение?

2

Посочете една от основните задачи на обучението по математика в ДГ?

3

Довършете правилно изречението: „Обучението по математика в ДГ има значение за .......“

4

За кое развитие на детето, обучението по математика в ДГ дава най-голяма възможност?

5

Разказът като метод може ли да се използва самостоятелно в обучението по математика в ДГ?

6

Какво представляват методическите похвати?

7

В коя група се прилага похватът прилагане?

8

От кой се определя съдържанието и обемът на материала по математика в ДГ?

9

От колко дяла се състои разделът по математика в програмата?

10

Как се задава множеството в първа възрастова група?

Други тестове от rosio87
Последно прегледали