Ензими
Тематичен тест за проверка на знанията по темата. Въпросите са от затворен тип - само с един верен отговор.

Качен на:  15 август 2019 от | Въпроси:  16 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Биология | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Протеолитичните ензими катализират хидролитичното разграждане на белтъчните молекули. Към коя степен на специфичност могат да се причислят?

2

Съществуват ензими, които се синтезират в клетките в неактивни форми. Процеса на активиране се състои в откъсване на участъци от собствената им полипептидна верига и освобождаване на активния им център. Те се наричат:

3

Ензимите от 6 главна група наречени лигази катализират:

4

Небелтъчната част при сложните двукомпонентни ензими се нарича:

5

Веществото, което се подлага на ензимна катализа се нарича:

6

Константата на Михаелис (1/км) ни дава информация за:

7

По химичната си природа ензимите са:

8

Скоростта на ензимната реакция намалява с времето. Това НЕ може да бъде обяснено с:

9

За ензимите е вярно, че:

1. са строго специфични по отношение на своите субстрата

2. не са строго специфични

3. са липиди

4. осигуряват протичането на биохимичните реакции при сравнително ,,меки” условия

10

Скоростта на ензимната реакция намалява с времето. Това може да бъде обяснено с:

1. инактивиране на ензима

2. увеличаване на [ S ]

3. намаляване на [ S ]

4. инхибиращо действие на крайните продукти

Други тестове от radha1970