Ценови мениджмънт
Тест за проверка на знанията по темата. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  16 август 2019 от | Въпроси:  36 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Мениджмънт | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Предприятията формират своите „цени на предлагане“ при отчитане влиянието на следните фактори:

2

Олигополът е тип пазарна структура, в рамките на която:

3

Долни граници на цените (минимални изкупни цени) се определят предимно за:

4

Мерките за защита на конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС са регламентирани в европейското законодателство и акцентират върху:

5

Стимулирането на конкуренцията и противодействието на анти-пазарното поведение на монополните структури в границите на ЕС се осъществява:

6

Законът за защита на конкуренцията в Р България има за цел:

7

Величините на получените след реализацията на продукцията пределен доход и фирмена печалба зависят:

8

Темпът на изменение във величината на фирмената печалба за единица натурален показател и в процентно съотношение спрямо стойностния еквивалент на реализацията е:

9

Промените в пазарния обем и продажните цени оказват влияние върху пределния доход и фирмена печалба по сления начин:

10

Анализът на връзката между продуктовия микс, от една страна, и пределния принос и фирмената печалба, от друга, дава основание да се обобщи, че величините на пределния доход и крайния финансов резултат зависят:

Още тестове по Мениджмънт
Последно прегледали