Ценови мениджмънт
Тест за проверка на знанията по темата. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  16 август 2019 от | Въпроси:  36 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Мениджмънт | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Преките форми за държавно регулиране на цените на микроравнище са:

2

Пределните цени се установяват:

3

Долни граници на цените (минимални изкупни цени) се определят предимно за:

4

Мерките за защита на конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС са регламентирани в европейското законодателство и акцентират върху:

5

Стимулирането на конкуренцията и противодействието на анти-пазарното поведение на монополните структури в границите на ЕС се осъществява:

6

При ценообразуване на база пазарните конкуренти значение има:

7

СVР-анализът позволява:

8

Величините на получените след реализацията на продукцията пределен доход и фирмена печалба зависят:

9

Темпът на изменение във величината на фирмената печалба за единица натурален показател и в процентно съотношение спрямо стойностния еквивалент на реализацията е:

10

Промените в пазарния обем и продажните цени оказват влияние върху пределния доход и фирмена печалба по сления начин:

Още тестове по Мениджмънт
Последно прегледали