Право в туризма
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.

Качен на:  20 август 2019 от | Въпроси:  38 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Право | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
59% от 2 явявания
Средно време за решаване: 30 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Несамостоятелен търговски представител е:

2

Кои дружества имат право да издават облигации:

3

Органите на акционерното дружество при едностепенната система на управление са:

4

Членовете на управителния съвет на акционерното дружество с двустепенна система на управление се избират от:

5

Прехвърлянето на акции на приносител се извършва:

6

Ако не е уговорено друго цената на стоката трябва да се заплати:

7

При отказ да приеме изпратената от друго място стока купувачът е длъжен:

8

Давността за иск за вреди по спедиционен договор е:

9

Със спедиционния договор:

10

Договорът за преобразуване се сключва:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
45
1
7 мин
24.07.2019
Последно прегледали