Високоскоростен електрически транспорт
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.

Качен на:  18 септември 2019 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Транспорт | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При увеличение на скоростта и запазване мощността на тяговите двигатели тяговата сила:

2

Изисквания към окачването с нарастване на скоростта над 250 км/ч:

3

За най-перспективен материал за изработка на кошовете се приема:

4

Спирачната сила не зависи от сцеплението между колелата и релсите при използване на:

5

Намаляването на статичните натоварвания на колоосите води до намаляване на:

6

С нарастването на скоростта по-съществено нарастват:

7

Нарастването на скоростта изисква замяната на релсите с:

8

При високи скорости се използва:

9

С нарастване на скоростта мощността на захранващата електросистема трябва да:

10

За скорости над 250 км/ч предпочитаната система за електрозахранване е 2 х 25 KV, 50 HZ