Надклас Риби. Клас Земноводни. Клас Влечуги
Тест за проверка на знанията на учениците по раздела. Въпросите могат да имат един или повече верни отговори.

Качен на:  18 септември 2019 от | Въпроси:  11 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Биология | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 8 клас
Среден резултат:
79% от 2 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Посочете животните, които се отнасят към клас Хрущялни риби:

2

Тялото на рибите е покрито с:

3

Кое е най-важното нещо, което свързва земноводните с водата?

4

Определяща за географското разпространение на земноводните е:

5

По какъв начин земноводните и влечугите преживяват неблагоприятните условия през зимата:

6

От изброените характеристики изберете тези, които са общи за клас Земноводни и Влечуги.

7

Главната причина за бурната еволюция на влечугите е:

8

С костна черупка е защитено тялото на:

9

Кое от изброените животни НЕ се отнася към разред Крокодили?

10

Змиите се отличават от гущерите по това че:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Биология и здравно образование, 8 клас
изпитен тест по Биология за Ученици от 8 клас
Тест за изпитване знанията върху материала по биология и здравно образование в 8-ми клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
20
13
1
6 мин
23.07.2019
Други тестове от tonisole
Тест по химия за 7-ми клас, за 7 клас
изходен тест, 11 въпроса
Последно прегледали