Изкуство и възпитание
Учебен тест от материала по "Изкуство и възпитание" за студенти магистри. Въпросите имат само по един верен отговор.

Качен на:  03 октомври 2019 от | Въпроси:  47 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Педагогика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кой от ръкописите на великите нации според Ръски заслужава доверие?

2

През кой век се извършват сериозни изменения в образованието изразяващи се в преустройството на училището като цялостна система?

3

Кои са видовете синтетични изкуства?

4

Какъв вид изкуство е театъра?

5

Кой е един от факторите за естетическо възпитание на децата?

6

Кога е най-подходящия период за приобщаване на децата към театъра?

7

Обединяването на различните видове художествена дейност при децата създава условия за:

8

Коя е една от най-актуалните задачи на възпитанието и обучението в педагогиката, свързана с изобразителното изкуство?

9

С какво са свързани контактите с творбите на изкуството?

10

Кога се засилва терапевтичния ефект на изобразителната дейност?

Други тестове от boryana.ivanova_5558