Маркетинг
Тест по маркетинг за студенти от трети курс в УНСС. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  03 октомври 2019 от | Въпроси:  29 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Маркетинг | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кое от изброените твърдения определя най-точно същността на маркетинга?

2

Вътрешно-фирмената маркетингова обкръжаваща среда:

3

Кредитните институции могат да се разглеждат като част от:

4

Целеви пазар на фирмата може да се дефинира като:

5

Кое твърдение е вярно по отношение на пазарите на организационни потребители?

6

Културните норми представляват:

7

Времето, с което потребителят разполага за вземане на решение за дадена покупка се изучава като влияние от групата на:

8

За преките канали на дистрибуция можем да твърдим:

9

Кое е вярно за ексклузивната дистрибуция?

10

По отношение на стратегията ‘‘на избутване‘‘ в дистрибуционните канали е вярно, че:

Още тестове по Маркетинг
Тест по маркетинг за 3-ти курс, за 3 курс
изпитен тест, 17 въпроса
Тест по маркетинг за 3-ти курс, за 3 курс
междинен тест, 38 въпроса