Граждански процесуален кодекс
Тест по ГПК за проверка на знанията на студенти по право. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Качен на:  04 октомври 2019 от | Въпроси:  29 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Гражданско право | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кое от посочените е особеност на производството по колективни искове?

2

Кое е вярно за касационното обжалване?

3

Не са в приложното поле на касационното обжалване:

4

До касационно обжалване се допускат съдебни решения покриващи изискванията:

5

Специалните предпоставки за допустимост на КЖ (чл.280, ал.1 ГПК) формулират едно общо и три допълнителни изисквания. Кое от посочените е общото изискване?

6

Кое от посочените определения подлежи на обжалване?

7

Кой от посочените е брачен иск?

8

На кой съд са подсъдни брачните искове?

9

Кое от посочените е вярно за производството по брачни искове?

10

На отмяна по реда на чл.303 ГПК подлежат:

Последно прегледали