Бизнес анализ на стопанската дейност
Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.

Качен на:  08 октомври 2019 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Бизнес анализ | Тип:  изходен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс | Времево ограничение:  35 минути
Среден резултат:
48% от 8 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
За отличен резултат: 6 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Коефициентът за интегрално използван на ДМА се изчислява като:

2

Моделът за пофакторен анализ на бързата ликвидност включва следния алгоритъм:

3

Оборота на капитала се анализира посредством следните групи показатели:

4

Основни фактори, от които зависи изменението във финансовия резултат са:

5

Моделът за анализ на нетните приходи от продажби включва:

6

Обобщаващи стойностни показатели за ефективността от използването на ДМА са:

7

Анализът на стопанската дейност и резултатите от нея се извършва с помощта на система от показатели, които се групират на:

8

Анализът на ефективността на капитала се изразява чрез:

9

Основен информационен източник за анализ на пасива на баланса е:

10

Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Семестриален тест по бизнес анализ
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Примерен семестриален тест по Бизнес анализ за самоподготовка на студенти. Изготвен е на база изучавания материал по дисциплината в НБУ. Подходящ за студенти от НБУ или други ВУЗ, в които се изучава бизнес анализ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
120
1
24.07.2013
Още тестове по Бизнес анализ
Последно прегледали
Сродни търсения