Търговско право – част ІІ
Междинен изпитен тест по търговско право, втори семестър, 4-та година. Включените въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  08 октомври 2019 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Стопанско право | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Излагането на табла с курсове на валути или котировки на ценни книжа в банки или други финансови институции представлява:

2

Страна по търговска сделка не може да се позовава на нищожност на сделката поради неспазена форма, ако:

3

При договора за финансов лизинг:

4

Не може да бъде определено като „встъпване” по комисионен договора:

5

Джирото на товарителния запис се различава от джирото при търговските ценни книги, тъй като при него липсва:

6

Договорът за застраховка влиза в сила:

7

Действителна стойност в имущественото застраховане е:

8

При застраховка „Гражданска отговорност”, застрахователя има регресен иск към застрахования, когато последният:

9

Коя от изброените непълноти не води до недействителност на менителницата:

10

Частичното приемане на менителницата:

Последно прегледали